400 jordankre skal holde p-kælderen på plads

4. feb. 2021

På Nordø skal der bygges en underjordisk p-kælder. Når man bygger underjordiske konstruktioner, vil de være underlagt et enormt opadrettet tryk fra grundvandet. Det er også grunden til, at man sænker grundvandet, mens byggeriet står på. Ellers ville vandet ganske enkelt sive ind i det udgravede hul, hvor man skal bygge. 

For at modstå det store tryk fra grundvandet bliver bundpladen i parkeringskælderen holdt fast med jordankre. Vi har talt med Henrik Steen Hansen, der er ingeniør hos PPR (PFA Projektledelse Redmolen) med speciale i fundering og jordankre.  

Jordankre fra Nordø til Vesterbro
På Nordø skal 400 jordankre holde bundpladerne i p-kælderen på plads. Jordankrene er ca. 17 meter lange og installeres i boret hul på op til ca. 20 cm. i diameter – og de skal helt ned og gribe fat i den hårde Københavnerkalk. Hvis man lagde jordankrene i forlængelse af hinanden, ville de tilsammen være 7 km svarende til afstanden fra Nordø til Enghave Plads på Vesterbro.

Her er ankerboremaskinen, der skal gennemføre de 400 boringer.

Sådan foregår det
– Med en ankermaskine borer vi et stålrør hele vejen ned til Københavnerkalken og fortsætter boringen 6-8 meter nede i selve kalken, forklarer Henrik Steen Hansen og fortsætter: 

– Inden i stålrøret er der en stålstang, som vil udgøre selve ”rygraden” i jordankret. Når vi har nået den rette dybde i kalken, fyldes der betonmørtel omkring stålstangen, så den bliver solidt forankret i kalken. 

Læs også om jordlagene på Nordø her.

Jordankret, der nu består af stålstang og beton skal nu hærde i mindst 7 dage. Herefter starter test-arbejdet, hvor man sikrer, at jordankrene kan holde bundpladerne fast, når grundvandssænkningen stopper. 

Jordankret er nu på plads helt nede i kalken. Nu skal gevindet skæres til og ankret støbes ind i selve bundpladen.

Grundige tests
– Vi tester alle ankre grundigt for at sikre, at de kan modstå den store belastning fra grundvandet. Det gør vi ved at lave prøve-træk med en donkraft. Testen gennemføres på hvert enkelt af de 400 jordankre, slutter Henrik Steen Hansen. 

Jordankrene fastgøres til sidst til en betonbundplade, ved at ankerhovedet støbes ind i selve bundpladen. 

Jordanker-teamet 
Teamet, der sørger for jordankrene, består af maskinføreren, der på afstand styrer ankermaskinen, maskinfører i gravemaskinen, der sørger for rør og ankre, en blandemand til cementblandingen og en række ”hjælpere”, der hjælper til med diverse opgaver. 

Arbejdet med jordankre forventes afsluttet denne sommer.   

Fakta


Grundareal: 23.000 m2 
Det cirkulære kontorhus:
 26.000 m2
Kontorhus: 4.500 m2
Boliger: 10.000 m2 + 3.000 m2
Hotel: 11.500 m2
Kælder til parkering og teknik: 14.500 m2

LÆS MERE

Byggeriets forløb

Byggeriet på Redmolen omfatter både bygninger, infrastruktur og udearealer. Her kan du se hvilke aktiviteter, der vil finde sted på byggepladsen i de kommende år.

SE FORLØB HER

KONTAKT

Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt os på info@redmolen.dk