byggepladsen lige nu

pointer
×

Vi støber bundplader og kældervægge

Content Here

pointer
×

Vi styrer "flowet" af lastbiler

Content Here

pointer
×

Vi borer jordankre

Content Here

pointer
×

Vi sænker grundvandet

Content Here

1. Vi støber bundplader og kældervægge

 Arbejdet med at støbe bundplader, kældergulve og kældervægge har været i fuld gang de seneste måneder, og mange betonbiler er kørt frem og tilbage til byggepladsen. Støbningen af bundplader er nu afsluttet på tre af byggefelterne, det gælder under de kommende boligbyggerier på byggefelt 1.19 og 1.21 og under det cirkulære byggeri på byggefelt 1.22. Arbejdet med betonstøbninger forventes afsluttet i april måned. 

2. Vi styrer “flowet” af lastbiler

 Vi har lejet et område på Færgehavnsvej.  Her kan lastbiltransporter til Nordø parkere, indtil de bliver kaldt til byggepladsen. På den måde skaber de ikke unødig kø i Helsinkigade. Vi er opmærksomme på, at lastbiltransporten til og fra Nordø kan mærkes for jer, der færdes i Helsinkigade, og med området på Færgehavnsvej kan vi bedre styre ”flowet” af lastbiler i Helsinkigade. 

3. Vi borer jordankre

Når man etablerer en underjordisk parkeringskælder, skal den kunne modstå et stort tryk fra grundvandet. Mens byggeriet er i gang, bliver grundvandet sænket, så man holder byggeområdet tørt. Men når grundvandssænkningen stopper, vil der igen komme et stort tryk fra grundvandet. Vi skal derfor nu i gang med at bore jordankre, der skal sikre, at p-kælderen kan modstå dette.

4. vi sænker grundvandet

For at holde området tørt, mens der bygges, sænker vi grundvandet og renser det, inden det ledes ud i havet. 

 

Byggeriets forløb

Tidligere nyhedsbreve