byggepladsen lige nu

pointer
×

1. Projektledelsen og totalentreprenøren er flyttet ind

I skurbyen har både projektledelsen (SWECO) og totalentprenøren (Pihl) kontor.

pointer
×

2. VI rammer pæle

Hele vejen rundt om Redmolen er der allerede etableret afstivende vægge, også kaldet spunsvægge for at holde vandet ude. Vi har etableret nu etableret en ekstra spunsvæg i den ene side af Gdanskgade. Det gør vi for at skabe en underjordisk vej til forsyningsledninger, der skal på plads, inden byggeriet går i gang. Arbejdet med den afstivende væg er afsluttet, og næste skridt er at etablere de mange forsyningsledninger til Redmolen.

pointer
×

3. VI FORETAGER PRØVERAMNINGER

De kommende bygninger på Redmolen vil stå på et fundament af betonpæle, som man banker (rammer) så langt ned i undergrunden, at de står stabilt og har den nødvendige bæreevne. Lige nu foretager vi prøveramninger i byggegruben for at teste, om pælene har den rette længde og omfang. Resultaterne fra prøveramningerne bruger vi i den endelige projektering af funderingsarbejdet.

pointer
×

4. VI LÆGGER FORSYNINGSLEDNINGER UNDER GDANSKGAD

Inden byggeriet kan gå i gang på Redmolen, skal forsyningsledningerne på plads. I Gdanskgade lægger vi el-ledninger, fiberrør til it og tele, kloakrør, fjernevarme, fjernkøl, fiber. Dette arbejde forventes at gå i gang den kommende måned.

1. Ny skurby med kontorer

Projektledelsen (SWECO) og totalentreprenøren (Pihl & Søn A/S) er flyttet til Nordø, hvor der er indrettet kontor i skurbyen. Lige nu er 200 medarbejdere i arbejde på Nordø – både i skurbyen og på byggepladsen.  

2. Vi rammer pæle

De kommende bygninger på Redmolen vil stå på et fundament af betonpæle, som man banker (rammer) så langt ned i undergrunden, at de står stabilt og har den nødvendige bæreevne. I november er 3.000 pæle rammet, så der nu mangler 700 pæle. Arbejdet med pæle forventes aflsuttet primo 2021. 

 

3. Vi støber bundplader og kældervægge

 

Under det cirkulære byggeri på ”Spidsen” er 2 ud af i alt 3 store støbninger af bundpladen allerede gennemført. Hver af de store støbninger består af ca. 700 m3 beton, der skal støbes i ét stræk – det tager 12-14 timer. Udover de store støbninger, støbes der også mindre områder og kældervægge. Støbearbejdet står på frem til sommeren 2021.

4. vi sænker grundvandet

 For at holde området tørt, mens der bygges, sænker vi grundvandet og renser det, inden det ledes ud i havet. 

 

Byggeriets forløb

Tidligere nyhedsbreve