byggepladsen lige nu

pointer
×

1. Vi sænker grundvandet

For at holde byggeområdet tørt, mens vi bygger kældre på Redmolen, sænker vi grundvandet. Ellers vil der hele tiden sive grundvand ind. Grundvandssænkningsanlægget står lige nu yderst på Redmolen, men vi vil i de kommende måneder blive flyttet til den modsatte ende af Redmolen, så der bliver plads til byggeriet af den cirkulære bygning yderst på Redmolen.

pointer
×

2. VI ETABLERER SPUNSVÆGGE I GDANSKGADE

Hele vejen rundt om Redmolen er der allerede etableret afstivende vægge, også kaldet spunsvægge for at holde vandet ude. Vi har etableret nu etableret en ekstra spunsvæg i den ene side af Gdanskgade. Det gør vi for at skabe en underjordisk vej til forsyningsledninger, der skal på plads, inden byggeriet går i gang. Arbejdet med den afstivende væg er afsluttet, og næste skridt er at etablere de mange forsyningsledninger til Redmolen.

pointer
×

3. VI FORETAGER PRØVERAMNINGER

De kommende bygninger på Redmolen vil stå på et fundament af betonpæle, som man banker (rammer) så langt ned i undergrunden, at de står stabilt og har den nødvendige bæreevne. Lige nu foretager vi prøveramninger i byggegruben for at teste, om pælene har den rette længde og omfang. Resultaterne fra prøveramningerne bruger vi i den endelige projektering af funderingsarbejdet.

pointer
×

4. VI LÆGGER FORSYNINGSLEDNINGER UNDER GDANSKGAD

Inden byggeriet kan gå i gang på Redmolen, skal forsyningsledningerne på plads. I Gdanskgade lægger vi el-ledninger, fiberrør til it og tele, kloakrør, fjernevarme, fjernkøl, fiber. Dette arbejde forventes at gå i gang den kommende måned.

1. Vi udvider byggepladsen

Vi har nu gravet alt sand ud fra det yderste byggefelt (1.22), og det ligger nu opmagasineret på de øvrige byggefelter. Sandet skal bruges til at udvide byggepladsen, da vi har brug for plads til skurby og opmagasinering af materialer. Prammen “Birte” er derfor ankommet til nordsiden af Redmolen. Fra prammen etablerer vi en spunsvæg i vandet, og herefter fylder vi det opgravede sand i vandet mellem spunsvæggen og Redmolen. Udvidelsen af byggepladsen forventes at stå klar ultimo september. 

2. Vi rammer pæle

De kommende bygninger på Redmolen vil stå på et fundament af betonpæle, som man banker (rammer) så langt ned i undergrunden, at de står stabilt og har den nødvendige bæreevne. Vi rammer pæle fra uge 19 på det yderste byggefelt (1.22), og lastbiler er derfor i gang med at transportere pæle til Redmolen.  Pælene skal være en del af fundamentet under den kommende, cirkulære kontorbygning. Pæleramningen på det yderste byggefelt vil tage 3-4 måneder.  Herefter starter pæleramning på de næste fire byggefelter.

 

3. Vi organiserer lastbiltransporten

I løbet af byggeprojektet vil der blive transporteret byggematerialer til byggepladsen i lastbiltransport via Helsinkigade. Lige nu transporterer vi pæle til byggepladsen, og senere vil der være tale om betonelementer. For at undgå en ophobning af lastbiler i Helsinkigade har vi lejet en større grund på Færgehavnsvej, hvor lastbilerne kan parkere, indtil de bliver kaldt til byggepladsen. På den måde vil vi styre ‘flowet’ af lastbiler, der kommer til og fra Redmolen.
 

4. Vi lægger forsyningsledninger under Gdanskgade

Inden byggeriet kan gå i gang på Redmolen, skal forsyningsledningerne på plads. I Gdanskgade lægger vi el-ledninger, fiberrør til it og tele, vand- og kloakrør, fjernevarme og -køl. 

Byggeriets forløb

Tidligere nyhedsbreve

VARSLING

Vi skal gennemføre en større betonstøbning på 500 m3 beton. Arbejdet skal gennemføres i ét stræk, og tager 12-14 timer. I vil opleve, at et større antal betonbiler vil komme til byggepladsen denne dag. Arbejdet med betonstøbningen vil finde sted torsdag 5. november kl. 4.30 - 19.00.

You have Successfully Subscribed!