Nu er det forberedende arbejde i gang

28. feb. 2020

PFA overtog grunden på Redmolen fra By & Havn i december 2019, og i januar 2020 startede det forberedende arbejde på området. 

Inden byggeriet kan gå i gang, er der en række forberedende arbejder, der skal udføres.

Hver time pumpes der 30-115 kubikmeter grundvand
Først og fremmest skal det sikres, at byggeområdet er tørt – dvs. at grundvandet ikke trænger op. I forbindelse med oprensning og byggemodning af Redmolen, blev der allerede i 2017 etableret grundvandssænkning. Grundvandssænkningsanlægget er derfor allerede i drift og skal pumpe vand indtil arbejdet med kældrene på Redmolen er færdigt. 

Der bliver pumpet mellem 30 og 115 kubikmeter vand i timen for at holde området tørt. Det oppumpede grundvand renses i behandlingsanlæg bestående af sedimentationscontainer, olieudskillere, beluftning, sandfilter og kulfilter. Det rensede vand ledes ud til havnen.

Redmolen får ekstra spunsvæg
Redmolen skal også forsynes med el, fjernevarme, fjernkøl, vand og kloakker, inden byggeriet går i gang. Alt dette skal ligge under Gdanskgade, og for at få plads til de mange ledninger og rør, var det nødvendigt at etablere en underjordisk vej. 

Redmolen har derfor fået en ekstra afstivende væg (spunsvæg), der adskiller Gdanskgade fra de kommende kældre på byggefelterne. Væggen skal sikre, at man kan lægge forsyningsledninger, kabler og kloakker ned, men den har ingen funktion ift. det fremtidige byggeri.

De kommende bygninger på Redmolen vil stå på betonpæle, som man banker (rammer) ned i undergrunden. Før det arbejde kan gå i gang, tester man belastningen på pælene for at sikre at den rigtige længde og omfang af pæle indgår i projekteringen.

Arbejdet med prøveramning er næsten færdigt, og når de endelige længder og omfang af pælene er fastlagt, starter selve arbejdet med at banke (ramme) pæle.  

Nordø-hotel vælger dansk design

Nordø-hotel vælger dansk design

Lige nu arbejder håndværkerne på fuldt tryk med hotellet på Nordø. Der skal bl.a. monteres garderobeskabe, lamper og tv-møbler, og det er næsten udelukkende dansk design, der kommer til at præge hotellet.

læs mere

Fakta


Grundareal: 23.000 m2 
Det cirkulære kontorhus:
 26.000 m2
Kontorhus: 4.500 m2
Boliger: 10.000 m2 + 3.000 m2
Hotel: 11.500 m2
Kælder til parkering og teknik: 14.500 m2

LÆS MERE

Byggeriets forløb

Byggeriet på Redmolen omfatter både bygninger, infrastruktur og udearealer. Her kan du se hvilke aktiviteter, der vil finde sted på byggepladsen i de kommende år.

SE FORLØB HER

KONTAKT

Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt os på info@redmolen.dk